Գաուդան դա հասունացած, մեղմ համով,
կիսապինդ պանիր է, որն ունի բաց փղոսկրե գույն:
Գաուդայի գլուխները պատված են բարձր որակի
պանրամոմով:
Գաուդան պատրաստվում է կովի թարմ կաթից:
Գաուդայի պանրագլուխը կշռում է մոտ 4.5 կգ և
հասունացվում է նվազագույնը 60 օր: Յուղի
պարունակությունը չոր նյութուն 45 % է:

Գաուդան գերազանց զուգակից է չոր և կիսաչոր
կարմիր գինիներին:
About US
 
 
    Գաուդա
English