Հելլա պանիրը արտադրվում է պահպանելով
Միջերկրածովային առանձին երկրների
պանրագործական ավանդույթները և
մատուցվում է հիմնականում խորովված կամ
տապակված` ինչպես նաև թարմ վիճակում:
Ի՞նչպես պատրաստել Հելլան
About US
 
 
    Հելլա
English