Թելակ պանիրը պատկանում է Պաստա Ֆիլատա
ընտանիքին:

Այս թելանման պանիրը լայն տարածում ունի
Հայաստանի հյուսիսային և կենտրոնական
շրջաններում:

Պանիրը պատրաստվում է թարմ,
պաստերիզացված կովի կաթից:

Յուղի պարունակությունը չոր նյութում 25 % է:

"Թելակ" ապրանքանիշը գրանցված է ՀՀ
Մտավոր Սեպականության Գործակալությունում
և պատկանում է Չիզլեր ՍՊԸ-ին:
About US
 
 
    Թելակ
English